Non-HuCytokines

Product Cat No. Size Price
Recombinant human TNFα EIM-TNa-0010 EIM-TNa-0100 EIM-TNa-1000 10ug 100ug 1000ug $ 65.00 $ 280.00 $ 1245.00
Recombinant human Vitronectin (VTN) ETC-V-0010 ETC-V-0100 ETC-V-1000 10ug 100ug 1000ug $ 50.00 $ 250.00 $ 1500.00
Recombinant Human/Mouse WNT5A HST-WT5A-0001 HST-WT5A-0002 HST-WT5A-0010 1ug 2ug 10ug Inquire Inquire Inquire
Recombinant Mouse WNT3A MST-WT3A-0001 MST-WT3A-0002 MST-WT3A-0010 1ug 2ug 10ug Inquire Inquire Inquire
Recombinant Human IGF-1 EME-IF1-0010 EME-IF1-0100 EME-IF1-1000 10ug 100ug 1000ug $ 35.00 $ 85.00 $ 235.00
Recombinant Human IFN-γ EST-IFg-0010 EST-IFg-0100 EST-IFg-1000 10ug 100ug 1000ug $ 50.00 $ 165.00 $ 1085.00
Recombinant Human EGF EME-EF-0010 EME-EF-0100 EME-EF-1000 10ug 100ug 1000ug $ 45.00 $ 75.00 $ 245.00
Recombinant Murine LIF EST-mLIF-0010 EST-mLIF-0100 EST-mLIF-1000 10ug 100ug 1000ug $ 125.00 $ 595.00 $ 2900.00
Recombinant Human LIF EST-LIF-0010 EST-LIF-0100 EST-LIF-1000 10ug 100ug 1000ug $ 125.00 $ 595.00 $ 2900.00
Recombinant Human FGF-7 (KGF) EST-KF-0010 EST-KF-0100 EST-KF-1000 10ug 100ug 1000ug $ 195.00 $ 1025.00 $ 5358.00
Recombinant Human PDGFbb EME-PFb-0010 EME-PFb-0100 EME-PFb-1000 10ug 100ug 1000ug $ 195.00 $ 845.00 $ 4125.00
Recombinant Human FGFbasic EST-Fb-0010 EST-Fb-0100 EST-Fb-1000 10ug 100ug 1000ug $ 55.00 $ 205.00 $ 825.00