Growth Factors

Product Cat No. Size Price
Recombinant Human IL-3 HCT-I3-0010 HCT-I3-0100 HCT-I3-1000 10ug 100ug 1000ug $ 205.00 $ 785.00 $ 3245.00
Recombinant Human Noggin HST-NG-0010 HST-NG-0100 HST-NG-1000 10ug 100ug 1000ug $ 105.00 $ 735.00 $ 3270.00
Recombinant Human TGF-β1 HST-TB1-0010 HST-TB1-0100 HST-TB1-1000 10ug 100ug 1000ug $ 185.00 $ 1020.00 $ 5058.00
Recombinant Human Activin A HST-A-0010 HST-A-0100 HST-A-1000 10ug 100ug 1000ug $ 338.00 $ 2366.00 $ 8450.00
Recombinant Human BMP-7 HST-B7-0010 HST-B7-0100 HST-B7-1000 10ug 100ug 1000ug $ 208.00 $ 1491.00 $ 7455.00
Recombinant Human BMP-4 HST-B4-0010 HST-B4-0100 HST-B4-1000 10ug 100ug 1000ug $ 208.00 $ 1491.00 $ 6390.00
Recombinant Human BMP-2 HST-B2-0010 HST-B2-0100 HST-B2-1000 10ug 100ug 1000ug $ 208.00 $ 1491.00 $ 6390.00